Publicații statistice

 

 

 

Anuarul statistic al judeţului Botoşani

ANUARUL BOTOSANI 2022 -Ed2023

Anuarul Statistic al Judetului Botosani ed. 2019

Buletin Statistic Lunar al Judeţului Botoşani
– cuprinde indicatori de sintezã la nivel naţional şi principalii indicatori economico-sociali la nivel judeţean

  • Arhiva BSL 2018

 

Anuarul statistic al judeţului Botoşani
-completat cu cele mai recente date economico-sociale.
Apare la scurt timp după lansarea pe piaţă a Anuarului Statistic al României.

  • Cuprins Anuar 2018