Comunicat de presă

Comunicat presa_IPC si Castig salarial real

Cu privire la solicitările de informații statistice referitoare la rata medie a inflației în anul 2021 și 2022 precum și a creșterii reale a câștigului salarial mediu brut aferent aceleiași perioade, Institutul Național de Statistică (INS) precizează faptul că această creștere reală a câștigului salarial INS o exprimă prin intermediul indicelui câştigului salarial real.
Astfel, INS calculează următorii indici:
• indicele câştigului salarial mediu brut – care se calculează ca raport între câştigul salarial mediu brut din anul de referinţă şi cel din anul precedent, exprimat procentual;
• indicele câştigului salarial mediu net – care se calculează ca raport între câştigul salarial mediu net din anul de referinţă şi cel din anul precedent, exprimat procentual;
• indicele câştigului salarial real – care se calculează ca raport între indicele câştigului salarial mediu net şi indicele preţurilor de consum, exprimat procentual.
Pentru a răspunde solicitărilor adresate de Casa Națională de Pensii Publice cu privire la indicatorul „creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat” INS a calculat și raportul dintre indicele câştigului salarial mediu brut şi indicele preţurilor de consum, exprimat procentual.
De asemenea, INS a calculat rata medie anuală a inflației atât pentru anul 2021 cât și pentru anul 2022:

a) Rata medie anuală a inflației pentru anul 2021 = 5,1% (IPC = 105,05%).
b) Rata medie anuală a inflației pentru anul 2022 = 13,8% (IPC = 113,80%).
Valorile pentru câștigul salarial mediu brut și net, precum și pentru indicii nominali și cei exprimați în raport cu indicele prețurilor de consum sunt prezentaţi în tabelul de mai jos:

Ultimul an disponibil în momentul actual este 2021 (date definitive).
Datele definitive cu privire la câştigul salarial mediu brut si net pentru anul 2022 vor fi disponibile la finalul lunii august 2023.

Informaţii suplimentare:
Direcția de Comunicare
e-mail: biroupresa@insse.ro
Tel: +4021 3181869

Lasă un răspuns